راههای تماس

مشهد - خیابان فلسطین - فلسطین 19 - پلاک 90

مشهد - بلوار فردوسی - خیابان مهدی - مهدی 16 - پلاک 286

mazasite@yahoo.com

info@mahdizabetnia.com

0098-051-37637363

0098-051-37248299

موبایل 9155000740 0098

موبایل 9121722994 0098

تلگرام 9333500740 0098